ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
I Termin: 19 - 20 kwietnia 2018r., WARSZAWA
II Termin:
17 - 18 maja 2018r., KRAKÓW
Koszt: --> FORMULARZ ZGŁOSZENIA <--
Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem niezależnych organów – Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych. W trakcie zajęć zapoznacie się Państwo z kompetencjami członków zarządu i członków rad nadzorczych oraz z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej oraz karnej kadry kierowniczej w poszczególnych typach spółek. Dwudniowe szkolenie dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji.

Główne zagadnienia szkolenia:
 • obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej
 • przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
 • redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
 • zasady odwoływania się od niekorzystnych decyzji organów skarbowych
 • zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej
 • funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance
 • odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego
 • wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów


  PROGRAM RAMOWY

  I DZIEŃ
  1. Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu spółek kapitałowych
  2. Kompetencje i funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych
  3. Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
  4. Odpowiedzialność cywilna zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  II DZIEŃ
  1. Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe spółki
  2. Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki
  3. Odwołania od niekorzystnych decyzji organów podatkowych
  4. Odpowiedzialność karna członków zarządu

  I PROWADZĄCY:
  DR WITOLD SAWICZ - partner w CRAFTSMAN-SAWICZ,  doktor nauk prawnych - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Wydział Prawa i Administracji; Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego; tytuł rozprawy doktorskiej: “Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki akcyjnej w warunkach wrogiego jej przejęcia”. Autor monografii i komentarzy: “Rada nadzorcza w spółce akcyjnej. Komentarz do Kodeksu spółek handlowych” (2013),; “Zasady wykonywania mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej” (2013); “Franchising” (2007). Autor licznych artykułów w periodykach branżowych i naukowych.

  Doświadczenie zawodowe:
  1. doradca członków zarządów, członków rad nadzorczych w polskich i kanadyjskich spółkach publicznych i niepublicznych,
  2. doradca w zakresie M&A w zakresie feasibility studys  i due diligence,
  3. doradca ds. kształtowania stosunków korporacyjnych,
  4. doradca ds. odpowiedzialności społecznej spółek kapitałowych,
  5. mediator ds. gospodarczych w Polskim Stowarzyszeniu Mediacji Gospodarczej oraz na listach sądów powszechnych
  6. akredytowany konsultant programów PHARE Unii Europejskiej 
   (Central Consultancy Register in Brussels  - PL 19268 od 27.10.1994 r),
  7. konsultant oraz współwykonawca analiz wykonalności (feasibility stadys):
   - PREEM Polska sp. z o.o. (obecnie STATOIL Polska sp. z o.o.),
   - ARAL Polska sp. z o.o. (obecnie BP Polska sp. z o.o.),
   - BP Polska sp. z o.o.,
   - RAFINERIA GDAŃSKA – Stacje Paliw sp. z o.o.
   - inne,
  8. project manager  kilkunastu projektów badań rynkowych ze źródeł pierwotnych:
  9. project manager  projektu PHARE: „Rozwój struktur marketingowych w rolnictwie”:
   - organizacja Wojewódzkich Biur Obrotu Giełdowego współpracujących z Giełdą Towarową S.A. w Poznaniu,
   - organizacja biura maklerskiego w ramach Giełdy Towarowej S.A. w Poznaniu,
   - opracowanie i wdrożenie „Systemu Informacji Rolniczej” obejmującego cztery województwa,
  II PROWADZĄCY
  PIOTR AUGUSTYNIAK, LL.M. - specjalista prawa międzynarodowego, doradca podatkowy. Partner założyciel kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy. Poprzednio przez kilkanaście lat związany z największymi amerykańskimi kancelariami prawnymi. Jego doświadczenie obejmuje wsparcie klientów polskich i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji m.in. w zakresie planowania podatkowego, organizacji struktur działalności gospodarczej, nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek. Jego praktyka skupia sięna międzynarodowym prawie podatkowym, w tym planowaniu podatkowym dotyczącym zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zarówno spółek, jak i zamożnych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach sądowych  jak również postępowaniach kontrolnych i podatkowych w szczególności w zakresie VAT, CIT i PIT. Często wygłasza wykłady na konferencjach  z zakresu prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego oraz rachunkowości, zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadził zajęcia z prawa podatkowego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; wykładał również przedmiot Finanse publiczne i prawo finansowe na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, International Bar Association, International Fiscal Association, American Bar Association, Szwajcarskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Klubu Polskiej  Rady Biznesu. Był  Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Absolwent programu Leadership in Law Firms w Harvard Law School oraz Comparative Tax Policy and Administration w Harvard Kennedy School. Ukończył studia na Uniwersytecie w Wiedniu (Magister praw w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego), jak również studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej). Rekomendowany jako wiodący prawnik w zakresie prawa podatkowego w Polsce przez takie wydawnictwa jak Chambers Europe czy The Legal 500. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.


  Koszt szkolenia: 1460 zł netto + 23% VAT
  RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 244 25 42 lub adresem e-mail: office@businesshouse.pl


 • Newsletter

  Nowe informacje
  na stronach prosto
  na twoją skrzynk
  ę

  NEWSLETTER

  SZKOLENIA
  OTWARTE

  Szkolenia dostępne
  dla przedstawicieli różnych firm i regionów

  szkolenia otwarte

  SZKOLENIA
  WEWNĘTRZNE

  Szkolenia "szyte na
  miare" pod indywidualne potrzeby klienta

  szkolenia wewnętrzne