ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH
I Termin: 16 - 17 kwietnia 2015r., WARSZAWA
II Termin:
23 - 24 kwietnia 2015r., WROCŁAW

Koszt: --> FORMULARZ ZGŁOSZENIA <--

Szkolenie organizowane przy współpracy
z Kancelarią Prawniczą Sójka&Maciak Adwokaci / Spółka Komandytowa

Główne zagadnienia szkolenia:
 • przepisy dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe oraz za rachunkowość spółki
 • redukcja ryzyka odpowiedzialności karno – skarbowej
 • zasady odwoływania się od niekorzystnych decyzji organów skarbowych
 • obowiązki i uprawnienia członków zarządu i członków rady nadzorczej
 • zasady efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi organami spółki kapitałowej
 • funkcjonowanie zarządu i rady nadzorczej w świetle dobrych praktyk spółek publicznych i zasad corporate governance
 • odpowiedzialność członków zarządu w świetle prawa cywilnego, karnego oraz prawa upadłościowego i naprawczego
 • wykroczenia i przestępstwa karno – skarbowe, za które najczęściej odpowiadają członkowie zarządów


  PROGRAM RAMOWY

  I DZIEŃ
  1. Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu spółek kapitałowych
  2. Kompetencje i funkcjonowanie zarządu w spółkach kapitałowych
  3. Rola nadzoru w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
  4. Odpowiedzialność cywilna zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego

  II DZIEŃ
  1. Odpowiedzialność członków władz za zobowiązania podatkowe spółki
  2. Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki
  3. Odwołania od niekorzystnych decyzji organów podatkowych
  4. Odpowiedzialność karna członków zarządu

  I PROWADZĄCY
  Adwokat. Partner Zarządzający.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie.W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A),  restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.

  II PROWADZĄCY
  Doktor nauk prawnych, radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego  na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Stypendysta na Université Paris I Panthéon-Sorbonne (stypendium Rządu Francuskiego) oraz na Université de Rennes 1.
  Laureat IX edycji Konkursu Rzecznika Ubezpieczonych na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - I nagroda w kategorii: prace doktorskie. Uhonorowany  nagrodą im. Profesora Tadeusza Sangowskiego „Debiut ubezpieczeniowy” przyznaną przez Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w 2010r..
  Absolwent aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu (aplikację zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Dr Aleksander Raczyński specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej oraz problematyki prawa zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych; prowadzi również liczne spory sądowe i arbitrażowe obejmujące tę tematykę – w tym także przed międzynarodowymi organami arbitrażowymi.

  III PROWADZĄCY
  Specjalista prawa podatkowego, doradca podatkowy. Kieruje praktyką prawa podatkowego w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej K&L Gates. Jego doświadczenie obejmuje wsparcie klientów polskich i zagranicznych oraz międzynarodowych korporacji m.in. w zakresie planowania podatkowego, organizacji struktur działalności gospodarczej, nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek.
  Jego praktyka skupia się na międzynarodowym prawie podatkowym, w tym planowaniu podatkowym dotyczącym zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zarówno spółek, jak i zamożnych klientów indywidualnych (High Net Worth Individuals). Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach sądowych  jak również postępowaniach kontrolnych I podatkowych w szczególności w zakresie VAT, CIT i PIT. Często wygłasza wykłady na konferencjach z zakresu prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego oraz rachunkowości, zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadził zajęcia z prawa podatkowego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie; wykładał również przedmiot Finanse publiczne i prawo finansowe na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, International Bar Association, International Fiscal Association, American Bar Association, Szwajcarskiej Izby Handlowej w Polsce oraz Klubu Polskiej  Rady Biznesu. Był  Sędzią Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Był również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego III Kadencji. Ukonczyl studia na Uniwersytecie w Wiedniu (Magister praw w zakresie miedzynarodwego prawa podatkowego), jak rowniez studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Glownej Handlowej). Rekomendowany jako wiodacy prawnik w zakresie prawa podatkowego w Polsce przez takie wydawnictwa jak Chambers Europe
  czy The Legal 500. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.


  RABAT 5% przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 244 25 42 lub adresem e-mail: office@businesshouse.pl


 • Newsletter

  Nowe informacje
  na stronach prosto
  na twoją skrzynk
  ę

  NEWSLETTER

  SZKOLENIA
  OTWARTE

  Szkolenia dostępne
  dla przedstawicieli różnych firm i regionów

  szkolenia otwarte

  SZKOLENIA
  WEWNĘTRZNE

  Szkolenia "szyte na
  miare" pod indywidualne potrzeby klienta

  szkolenia wewnętrzne